ابزارهاقیمت
اضافه کردن کانال به تعداد دلخواه به پنل رایگان
ارسال پست در لحظه در انواع مختلف (متن، عکس، کلیپ، موزیک) رایگان
ارسال پست در آینده در انواع مختلف (متن ، عکس، کلیپ ، موزیک) رایگان
قراردادن لوگوی کانال بر روی عکس‌ها رایگان
ارسال پست آماده در لحظه  رایگان
ارسال پست آماده در آینده به صورت زمانبندی رایگان