تامین محتوا

ربات های ما به صورت خودکار محتوای جدید را برای کانال های شما مهیا می کنند .

ارسال به کانال

ربات ما مطالب را به صورت زمان بندی شده به کانال شما ارسال می کند .

slider image slider image slider image slider image slider image slider image slider image

امکانات

با فایندر بات به راحتی به صورت خودکار مطالب کانال های خود را به روز رسانی کنید .

فایندر بات | FinderBot

تامین محتوای کانال های تلگرام و ارسال خودکار مطالب توسط ربات